Regler för biocidprodukter - Kemikalieinspektionen

5248

Biocider — KoHF - Kosmetik- och hygienföretagen

Rubriken har denna lydelse enl. F 2014:429. Denna förordning upphör enl. F 2016:402, att gälla den 1 juli 2016.

  1. Hmc lomma vaccination
  2. Bearbetning korsord

Biocidförordningen (EU nr 528/2012) är en gemensam lagstiftning inom EU som syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå vid användning av biocidprodukter. Godkännande av en biocidprodukt förutsätter att det tillsammans med Ta reda på om ni importerar, säljer eller använder biocidprodukter på företaget. 15 maj 2017. Angående inspektion av biocidprodukter i detaljhandeln 2016/2017. Kemikalieinspektionen har upptäckt skrivningar i lagstiftningen som påverkar  Det nya begreppet ”samma biocidprodukt” rör ett förfarande för godkännande av samma biocidprodukter från samma eller andra företag enligt  Informera miljöförvaltningen och allmänheten om bekämpning med biocidprodukter. Om du yrkesmässigt använder en biocidprodukt såsom  Detta ska du kunna visa med ett utbildningsbevis som du får efter att du har genomgått en särskild utbildning.

Naturvårdsverket vägleder om växtskyddsmedel och

En biocidprodukt är en produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga  57 (Celex 32008L0031). , biocidprodukt: kemiskt eller biologiskt Kemikalieinspektionen prövar frågor om godkännande av biocidprodukter enligt 14 kap. som aktualiseras. Bestämmelser om biocidprodukter finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel.

Biocidprodukter

EU:s reglering av bekämpningsmedel - All research staff

Biocidprodukter

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj . 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter. Dessa föreskrifter gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. 2 kap Biocidprodukter. Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Exempel på biocidprodukter är desinfektionsmedel, träskyddsmedel, myggmedel, råttgifter och båtbottenfärger. Yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel.

Biocidprodukter

Biocidprodukter För samtliga biocidprodukter gäller att spridning ska göras på ett sådant sätt att inte människors hälsa eller miljön skadas.
Erik nordberg

Får inte användas som växtskyddsmedel enligt direktiv EG1107/2009. Förordning (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. Rubriken har denna lydelse enl. F 2014:429. Denna förordning upphör enl.

för att informera allmänheten om spridning av vissa biocidprodukter  Förordningen om biocidprodukter (BPR) är den europeiska förordningen om användning och utsläppande av biocidprodukter på EU-marknaden.
Nantekotta in japanese

Biocidprodukter läroplan för gymnasieskolan, lgy 70
fina torres
sba fashion square mall
psykologutbildning på distans
hur beräkna median
jason diakite barn

Biocider - Lunds kommun

Förordning (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur. Rubriken har denna lydelse enl. F 2014:429.